decanaat

Algemeen
Leerlingen (en hun ouders) kunnen met vragen op het gebied van vak- en studiekeuze bij de decaan en de mentor terecht.

De functie van decaan wordt uitgeoefend door Marike van Zessen.

Klas 3 en 4
De organisatie voor het begeleidingsprogramma m.b.t. de profielkeuze ligt in handen van de conrector en de decaan. De mentor begeleidt de leerlingen van klas 3 en 4 bij hun profielkeuze. Dit gebeurt door middel van een aantal mentorlessen over profielkeuze, een belangstellingstest, voorlichting over de inhoud en de doelen van de diverse vakken in de bovenbouw en individuele gesprekken.

In klas 3 leggen de leerlingen een digitaal dossier aan, waarin ze alle zaken die te maken hebben met hun plannen voor hun naschoolse toekomst (studiekeuze, tussenjaar, werken) vastleggen.

Het profielkeuzeboekje 2016-2017 helpt jou, derdeklasser, bij het maken van de juiste profielkeuze.

Klas 5 en 6
De leerlingen van klas 5 en 6 krijgen begeleiding bij hun studiekeuze onder andere in de vorm van individuele gesprekken met mentor en/of decaan. De mentor voert elk jaar enkele gesprekken met de leerling en toekomstplannen zullen dan altijd aan de orde komen. De leerlingen kan zelf een gesprek met de decaan aanvragen. Dat kan door een mail te sturen naar m.vanzessen@cgu.nl. De decaan komt ook elk leerjaar in de klas met een presentatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van studiekeuze. Deze informatie wordt tevens gepresenteerd op de ouderavonden aan het begin van het jaar.

Leerlingen die in het buitenland willen gaan studeren kunnen daarover informatie krijgen van Sandra Wellink, Vivien Hargreaves (UK en Europa) en Jeanine de Serière (USA). 

In klas 5 vindt tijdens de lessen Nederlands het project ‘Mijn toekomst’ plaats. Dit project zet de leerlingen aan tot oriëntatie op de studiekeuze. Verder worden er gedurende jaar verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een oud-leerlingenochtend en een workshop motivatiebrief schrijven.

Overigens stimuleert de school de leerlingen om zelfstandig open dagen aan Universiteiten en Hogescholen te bezoeken. Leerlingen kunnen verlof krijgen voor het bezoeken van open dagen en meeloopdagen. Verlof kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar absentie@cgu.nl.