het onderwijs

Onderwijs op het CGU

Ons onderwijs bereidt voor op universiteit en hogeschool. Onze leerlingen doen eindexamen in ten minste één klassieke taal: Latijn of Grieks. Het onderwijsniveau op het CGU is hoog en de resultaten zijn zeer goed. De docenten hebben allen hun lesbevoegdheid en houden didactische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten; ook volgen zij jaarlijks nascholingsprogramma’s. Onze zorg voor de leerlingen en het informele klimaat zijn kenmerkend voor het CGU: de afstand tussen personeelsleden en leerlingen is klein.