alumni

24e lustrum
Vrijdag 29 september was de feestdag voor onze huidige leerlingen, zoals te lezen is in het verslag van onze leerlingenredactie.

Op zaterdag 30 september was de reüniedag. Op de Diaconessenstraat kwamen in de ochtend 450 oud-leerlingen om het schoolgebouw van vroeger terug te zien. Fred Schouten oud conrector en en docent klassieke talen sprak de aanwezigen toe (zie toespraak). Na de lunch was het middagprogramma op de Koningsbergerstraat. De opkomst was overweldigend en de sfeer heel goed. Oud-leerlingen konden lesjes volgen en er was tijd om bij te praten en herinneringen op te halen. De lustrum-reüniedag werd afgesloten met een feest in Stairway. Examenfoto's zijn hieronder terug te vinden.

examenfoto's

Search Tags