overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 t/m 5

goedgekeurd door de MR op 20 september 2017

Vaststelling van bevordering
De rapportvergadering, bestaande uit de docenten die lesgeven aan de leerling, stelt op basis van de overgangsnormen vast of de leerling bevorderd kan worden. De rector stelt de bevordering vast op basis van advies van de rapportvergadering. In uitzonderlijke situaties kan de rector een leerling bevorderen, zonder advies van de rapportvergadering. Lees meer: overgangsnormen 2017-2018.