algemene berichten aan ouders

Toegang tot Magister en school website

Geachte ouder/verzorger,

Van een aantal ouders heb ik bericht gehad dat ze niet konden inloggen en hun kind wel.
Er is sprake van een foutje in Magister. Per ongeluk blijken de eerstejaars van komend schooljaar al toegang te hebben.
Formeel (dus ook voor ouders) is dat pas per 1 augustus.
Dus dan pas kan u van uw Magister account gebruik maken!

Een andere fout is dat rechtstreeks wordt aangemeld via www.cgu.nl. Dit werkt niet de eerste keer. U MOET eerst aangemeld hebben op https://cgu.magister.net omdat u nog uw mobiele telefoonnummer en e-mail adres moet opgeven of controleren indien al ingevuld.
Dat e-mail adres is noodzakelijk voor het kunnen ontvangen van het selfservice bericht indien u uw wachtwoord vergeten hebt.
Magister vraagt ook om het mobiele nummer maar het CGU maakt geen gebruik van verificatie via SMS.
De eerste keer aanmelden via de App kan mogelijk ook verkeerd gaan om bovengenoemde reden.

Voor het goedkoop bestellen van software bij Slim.NL kan u dus van het account van uw kind gebruik maken. NB: u hoeft geen Microsoft Office pakket aan te schaffen, dat krijgt u via de leerlingaccount voor Office365 van het CGU. Dit kan pas vanaf 23 augustus.

Mocht u na 1 augustus alsnog niet in kunnen loggen dan wordt u vanaf 18 augustus geholpen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Willem van der Leest,
Systeembeheerder CGU