Docent aardrijkskunde                    

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een school waar leerlingen en personeelsleden samen werken aan een goed schoolklimaat. De school kenmerkt zich door een goede sfeer en uitstekende resultaten. Het CGU voert een personeelsbeleid waarin (culturele) diversiteit een speerpunt is. Wij zijn een inclusieve organisatie die streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de Utrechtse samenleving. Ons onderwijs en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen. 

Wij zoeken per 10 oktober 2022 één of twee collega's die ons dit schooljaar tot in ieder geval 1 april 2023 komen versterken.

Docent aardrijkskunde 1 FTE

Deze vacature betreft een tijdelijk dienstverband i.v.m. vervanging. Geïnteresseerden in een deel van de vacature worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren. 

Het CGU
Het CGU is een school waar leerlingen en docenten samen werken aan onderwijs op hoog niveau. We verlangen van docenten dat ze inhoudelijk goed en didactisch sterk hun beroep uitoefenen. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier en hebben hetzelfde niveau, dat vraagt het vermogen om te differentieren. Daarnaast verwachten wij van collega's een eerstegraads lesbevoegdheid en bereidheid om intensief en enthousiast samen te werken aan uitdagend en vernieuwend gymnasiaal onderwijs. 
Collega's hebben het lesdoel helder voor ogen en helpen leerlingen op motiverende wijze dit doel te bereiken. Kennisoverdracht staat bij jou hoog in het vaandel, maar het aanleren van (vak)vaardigheden vind je minstens zo belangrijk.

Interesse
Belangstellenden verzoeken we te reageren per mail via sollicitatie@cgu.nl, t.a.v. de rector mw. I. Schaveling. Nadere informatie met betrekking tot de vacature is te verkrijgen bij mevrouw M. Wakker via telefoonnummer 030-284 3000.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.