Ingenium

Op het CGU zijn de leerlingen vol talent. Ze krijgen de kans om dit talent op school te ontplooien. Wij bieden binnen en buiten de lessen verschillende programma's aan waarbij leerlingen hun talent verder kunnen ontwikkelen.

Cambridge Certificaat
In de bovenbouw bieden we het vak Engels zo aan dat leerlingen die dat willen een Cambridge certificaat (CAE of CPE) kunnen halen.

Diplôme d’études en langue Française
Leerlingen die Frans in hun pakket hebben, krijgen de kans zich extra in de Franse taal en cultuur te verdiepen door deel te nemen aan het DELF-programma. DELF-examens zijn officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die dus ook wereldwijd erkend zijn.

DALF Diplôme approfondi de langue Française
Voor leerlingen die willen excelleren in de Franse taal is er de mogelijkheid om examen te doen in DALF. Dit examen certificeert leerlingen tot ERK C2; een vloeiend en onafhankelijk vaardig gebruiker van de Franse taal. De lessen worden aangeboden met het Utrechts Stedelijk Gymnasium. 


Diplomas de Español como Lengua Extranjera
Voor het vak Spaans kunnen leerlingen zich aanmelden voor de opleiding DELE. De DELE-diploma's zijn officiële diploma's met een internationaal karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen. 


Honoursprogramma 
Vanaf halverwege het eerste leerjaar mogen leerlingen in overleg met de mentor deelnemen aan het Honoursprogramma. Voor dit programma krijgen ze een aantal uren vrijstelling van een vak waar ze lessen voor kunnen missen. De tijd die ze dan over hebben, besteden ze bijvoorbeeld aan een vak waar ze meer moeite mee hebben, aan een extra verdieping of aan een zelfgekozen activiteit. 
Leerlingen werken onder begeleiding in het vierde en vijfde leerjaar aan een eigen traject. In het zesde leerjaar sluiten ze dit af met een eindpresentatie, waarmee ze het CGU-certificaat ontvangen.

Olympiades
Het CGU doet jaarlijks mee aan een aantal Olympiades en haalt daarbij goede resultaten. Voor wiskundeleerlingen is er ook nog de Kangoeroewedstrijd, een wiskundewedstrijd die in ruim 60 landen wordt gehouden. 

HTU-programma
Honours Trajectum Utrecht (HTU) is een programma waarbij ambitieuze en nieuwsgierige leerlingen uit de 2e en 3e klas HAVO en VWO van aangesloten scholen uit Utrecht extra of vervangend onderwijs kunnen volgen, om kennis te maken met de universiteit, een beeld te krijgen bij hoe ze zichzelf daar later zien rondlopen, en om hun Nederlandse taalvaardigheid en kennis van de wereld te ontwikkelen. Voor het CGU betekent dit dat rond de herfstvakantie een groepje leerlingen geselecteerd wordt op basis van enerzijds interesse en anderzijds de HTU-criteria. In een aantal modules met afwisselend thema krijgen de leerlingen lezingen van universitaire medewerkers aangeboden en vergroten de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden én hun nieuwsgierigheid. Binnen het CGU is Ellen Leijten de contactpersoon voor het HTU.

U-talentprogramma
Het CGU is een partnerschool van het U-talent-Connectie programma. Hierin werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen uit de regio samen om het onderwijs in bèta en techniek nog uitdagender te maken. Jaarlijks neemt een aantal leerlingen uit de 5e en 6e deel aan masterclasses op de universiteit. De onderwerpen zijn vakoverstijgend (biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde en wiskunde) en variëren van 'het coronavirus' tot 'een confrontatie met Einstein'. Geïnteresseerde brugklassers en tweedeklassers kunnen een masterclass op de universiteit of in de sterrenwacht volgen. Voor de bovenbouw wordt een verbredend alfa-gammaprogramma aangeboden. Hierbij komen onderwerpen als taal, cultuur, mens en maatschappij aan bod. Het programma van U-talent is hier terug te vinden. 


Businessplan Competitie onder gymnasia
Jaarlijks organiseert de SHZG in samenwerking met Tilburg University een intergymnasiale competitie voor het schrijven van het beste businessplan. Om deel te nemen is voorkennis van ondernemen en bedrijfseconomie/algemene economie handig maar niet vereist. Jaarlijks mag een aantal leerlingen uit klas 5 meedoen. Een CGU-jury selecteert welk plan vervolgens doorgaat naar de landelijke finalepresentatie.