LEERLINGENRAAD

Wie/wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad vertegenwoordigt leerlingen en behartigt de belangen van leerlingen binnen de school en bestaat uit leerlingen uit alle jaarlagen (waarvoor geldt dat na de kerstvakantie de leerlingen uit leerjaar 6 plaats maken voor nieuwe leden uit het eerste leerjaar). De raad staat onder leiding van een tweekoppig bestuur van een voorzitter en vicevoorzitter.

De leerlingenraad komt één keer per week in een pauze bij elkaar om de laatste ontwikkelingen in en om de school te bespreken.

De onderwerpen die in deze vergaderingen besproken worden, zijn bijvoorbeeld aanpassingen van het schoolreglement, de voorzieningen op school, zoals de kantine of de ruimtes om te studeren, het onderwijs en het functioneren van de leraren. Ook kan de leerlingenraad over al deze zaken advies uitbrengen aan de schoolleiding of het onderwerp aan de orde stellen in de medezeggenschapsraad van de school, gevraagd of ongevraagd. Leerlingen kunnen klachten, meningen of ideeën aan de leerlingenraad kenbaar maken. Over deze punten wordt in de vergaderingen eveneens gesproken.  

Hiernaast ligt de organisatie van de jaarlijkse actieweek in de handen van de leerlingenraad. Tijdens deze week wordt geld ingezameld ten behoeve van een 'goed doel', waar al tijdens de kerstviering aandacht aan wordt besteed.

Het reglement van de leerlingenraad is hier in te zien. 

Om de leerlingenraad te bereiken, kan er worden gemaild naar LLR@cgu.nl

En volg de leerlingenraad ook zeker op Instagram:  
https://www.instagram.com/llr.cgu/