Lessen, lestijden en lestabel

Lessen

De lessen worden gegeven tussen 8.15 uur en 16.10 uur. Een les duurt 45 minuten en een blokuur 90 minuten. Daarnaast zijn er werktijd-uren en repetitie-uren. In sommige weken is er sprake van een verkort rooster. Informatie daarover is te vinden in de jaaragenda. Het rooster en de wijzigingen daarop zijn te vinden via Zermelo. De lessentabel hieronder vermeldt het aantal lesuren per vak per leerjaar.

Naast deze geprogrammeerde onderwijstijd in de vorm van lessen, biedt de school tal van buitenschoolse activiteiten aan. De school voldoet daarmee ruimschoots aan de gestelde norm van 5700 onderwijsuren over zes leerjaren. 

Lestijden

Hieronder vind je een overzicht van de lesuren. Bij een verkort rooster hanteren we een 30-minutenrooster. Houd er altijd rekening mee dat je in principe tussen 8.15 en 16.10 uur kan worden ingeroosterd.

lesuurnormaalverkort
1e08.15 - 09.00 uur08.15 - 09.00 uur
2e09.00 - 09.45 uur09.00 - 09.30 uur
3e09.45 - 10.30 uur09.30 - 10.00 uur
pauze10.30 - 10.50 uur10.00 - 10.15 uur
4e10.50 - 11.35 uur10.15 - 10.45 uur
5e11.35 - 12.20 uur10.45 - 11.15 uur
pauze12.20 - 12.50 uur11.15 - 11.45 uur
6e12.50 - 13.35 uur11.45 - 12.15 uur
7e13.35 - 14.20 uur12.15 - 12.45 uur
pauze14.20 - 14.40 uur12.45 - 13.00 uur
8e14.40 - 15.25 uur13.00 - 13.30 uur
9e15.25 - 16.10 uur13.30 - 14.00 uur

Lestabel