Wie zijn wij?

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een bijzondere school. Het is een school waar de leerlingen medewerkers bij de voornaam noemen, waar leerlingen graag zijn, ook na hun lessen, om samen andere dan schoolse zaken te verkennen. Het is een school waar we trots op zijn. We scoren in enquêtes telkens hoog op sfeer, veiligheid en leefbaarheid. Iedere leerling kan bij ons zichzelf zijn en het contact tussen leerlingen en medewerkers is ongedwongen. 

Via deze website proberen wij u een beeld te geven van hoe dit in de praktijk van iedere dag eruitziet. U vindt hier verder (praktische) informatie over de school en u leest meer over de uitgangspunten en de organisatie van ons onderwijs. De informatie die u op deze website leest, vervangt de schoolgids. Andere algemene documenten, zoals het Schoolplan en Schoolondersteuningsprofiel, zijn hier eveneens te vinden. Informatie die leerjaargebonden is, is voor leerlingen en ouders hier te vinden. In het afgelopen jaar is onze school uitgebreid en verbouwd. Er zijn meer lokalen en er is een groot studieplein en een leeshoek gerealiseerd.

Schoolorganisatie

Het team van het Christelijk Gymnasium Utrecht telt zo'n 100 medewerkers.
Aan het hoofd staat de rector. De rector vormt samen met de vier conrectoren de schoolleiding. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben elk hun eigen conrector. Daarnaast is er een conrector, tevens plaatsvervangend conrector met de portefeuilles onderwijsbeleid, personeelsbeleid, facilitaire zaken, financiën en gebouwbeheer. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit secretaresses, conciërges, systeembeheerders, medewerkers verzuim & receptie en roostermakers.

Wie doet wat

Rectormevrouw Ineke Schavelingi.schaveling@cgu.nl
Plaatsvervangend rectorde heer Erik Jan Jansenh.jansen@cgu.nl
Conrector leerjaar 3, 4, 5 en 6mevrouw Marjolijn Wakkerm.wakker@cgu.nl
Conrector leerjaar 1 en 2de heer Rutger Puntr.punt@cgu.nl
Coördinator bovenbouwmevrouw Jeanette Schuurmanj.schuurman@cgu.nl
Anti-pest coördinatorde heer Wilbert Staalw.staal@cgu.nl
Decaanmevrouw Marike van Zessenm.vanzessen@cgu.nl
Leerlingbegeleidermevrouw Annet de Schaafa.deschaaf@cgu.nl
Ondersteuningscoördinatorde heer Willem Scheperw.scheper@cgu.nl
Vertrouwenspersoonde heer Arwin van Wilgenburga.vanwilgenburg@cgu.nl
 mevrouw Sandra Moorens.mooren@cgu.nl