Wie zijn wij?

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een bijzondere school. Het is een school waar de leerlingen medewerkers bij de voornaam noemen, waar leerlingen graag zijn, ook na hun lessen, om samen andere dan schoolse zaken te verkennen. Het is een school waar we trots op zijn. We scoren in enquêtes telkens hoog op sfeer, veiligheid en leefbaarheid. Iedere leerling kan bij ons zichzelf zijn en het contact tussen leerlingen en medewerkers is ongedwongen. 

Via deze website proberen wij u een beeld te geven van hoe dit in de praktijk van iedere dag eruitziet. U vindt hier verder (praktische) informatie over de school en u leest meer over de uitgangspunten en de organisatie van ons onderwijs. De informatie die u op deze website leest, vervangt de schoolgids. Andere algemene documenten, zoals het Schoolplan en Schoolondersteuningsprofiel, zijn hier eveneens te vinden. Informatie die leerjaargebonden is, is voor leerlingen en ouders hier te vinden. Actuele informatie vindt u ook op onze website.

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de nieuwe bibliotheek op ons studieplein, de Agora, voor het lenen van literatuur voor Nederlands en de moderne vreemde talen. Het atrium en de kantine zijn voorzien van een nieuwe vloer, waarmee de renovatie van het gebouw is voltooid. 
Wij hebben er zin in, en hopen dat dat ook geldt voor leerlingen en ouders.

Ineke Schaveling, rector

Schoolorganisatie

Het team van het Christelijk Gymnasium Utrecht telt zo'n 100 medewerkers.
Aan het hoofd staat de rector. De rector vormt samen met de drie conrectoren de schoolleiding. De onderbouw, midden/bovenbouw hebben een eigen conrector, met ondersteuning van de coördinator bovenbouw. Daarnaast is er een conrector, tevens plaatsvervangend rector met de portefeuilles personeelsbeleid, facilitaire zaken, financiën en gebouwbeheer. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit secretaresses, technische onderwijs assistenten, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinator (onderwijsondersteuners/specialisten), conciërges, systeembeheerders, medewerkers verzuim & receptie en roostermakers.

Wie doet wat

Rectormevrouw Ineke Schavelingi.schaveling@cgu.nl
Plaatsvervangend rectorde heer Erik Jan Jansenh.jansen@cgu.nl
Conrector leerjaar 3, 4,mevrouw Marjolijn Wakkerm.wakker@cgu.nl
Conrector leerjaar 1 en 2de heer Rutger Puntr.punt@cgu.nl
Coördinator bovenbouwmevrouw Jeanette Schuurmanj.schuurman@cgu.nl
Anti-pest coördinatorde heer Wilbert Staalw.staal@cgu.nl
Decaanmevrouw Marike van Zessenm.van.zessen@cgu.nl
Decaan internationaliseringmevrouw Birgit Gigengackb.gigengack@cgu.nl
Leerlingbegeleidermevrouw Annet de Schaafa.de.schaaf@cgu.nl
Ondersteuningscoördinatormevrouw Siham Moumna a.i.
mevrouw Gwen Kamst
s.moumna@cgu.nl 
g.kamst@cgu.nl 
Vertrouwenspersoon

de heer Arwin van Wilgenburg
mevrouw Sandra Mooren

a.van.wilgenburg@cgu.nl
s.mooren@cgu.nl
Vertrouwenspersoon inclusiviteitmevrouw Elselien Dijkhuizene.dijkhuizen@cgu.nl