Resultaten          

 

In het kort

Het CGU biedt uitdagend gymnasiaal onderwijs. Naast vakinhoudelijke kennis willen we dat leerlingen een onderzoekende houding leren aannemen en dat ze goed leren communiceren. Dit zijn namelijk vaardigheden waar je in de toekomst veel aan zult hebben. We zijn een school met zeer goede resultaten. Het aantal leerlingen dat jaarlijks de school verlaat met een diploma op zak is hoog. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren leuk blijven vinden. Plezier hebben in leren het behalen van goede resultaten gaan namelijk vaak hand in hand. Wij geloven ook dat je niet alleen leert in de schoolbanken, maar ook van excursies, studiereizen en andere buitenschoolse activiteiten. Het CGU scoort hoog als het gaat om gemoedelijkheid en sfeer.

Als UNESCO-school hebben wij binnen ons onderwijs ook veel aandacht voor de wereld om ons heen. We hechten waarde aan thema's als duurzaamheid, vrede en mensenrechten. We leiden leerlingen in een sociale omgeving op tot zelfstandige, kritische en betrokken burgers die een constructieve rol kunnen spelen in de samenleving en oog hebben voor wat daar speelt. Daarbij is aandacht voor intellectuele en persoonlijke groei.

Goede resultaten

We zijn een school met zeer goede resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen het leren leuk blijven vinden. Plezier hebben in leren en het behalen van goede resultaten gaan namelijk vaak hand in hand. Daarom zijn we altijd op zoek naar het vinden van de beste werkvormen om leren uitdagend te maken. Ons onderwijs daagt leerlingen uit om te leren, na te denken en te onderzoeken. Meer informatie over onze onderwijsresultaten en actuele rendementsgegevens zijn te vinden op Scholenopdekaart.nl.