Privacy verklaring

Privacy Statement Christelijk Gymnasium


Inleiding
De school verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij zijn ons bewust van privacywetgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen. In deze privacy toelichting leggen wij u en de leerling graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan. Dit document is gebaseerd op het privacy statement van de PCOU Willibrord.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt een leeftijdsgrens van 16 jaar gehanteerd. Dit betekent dat voor leerlingen van 15 jaar of jonger toestemming aan ouders gevraagd dient te worden. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven voor het gebruik van persoonsgegevens.

Het Christelijk Gymnasium heeft twee contactpersonen AVG aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent de wijze waarop het Christelijk Gymnasium omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Tevens bewaken zij de kalender met IBP (informatiebeveiliging en privacy) gerelateerde acties.

De contactpersonen AVG en privacy gerelateerde zaken op het Christelijk Gymnasium zijn:
Lydia Schrier en Erik Jan Jansen.
Contact via e-mail: privacy@cgu.nl

Ook voor het melden van een datalek, kunt u melding maken via privacy@cgu.nl

Voor meer informatie, klik hier.