Overgangsprocedure en overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 t/m 5

Vaststelling van bevordering

 

De rapportvergadering, bestaande uit docenten die lesgeven aan de leerling, stelt op basis van de overgangsnormen vast of de leerling bevorderd kan worden. De rector stelt de bevordering vast op basis van advies van de rapportvergadering. In uitzonderlijke situaties kan de rector een leerling bevorderen, zonder advies van de rapportvergadering. 

Op 12 oktober 2023 zijn de overgangsnormen door de MR goedgekeurd.