Werken op het CGU

Het CGU is een school waar leerlingen en docenten samenwerken aan onderwijs op excellent niveau. We verlangen van docenten dat ze inhoudelijk goed en didactisch sterk hun beroep uitoefenen. De school maakt veel gebruik van haar contacten met de universiteit, de Utrechtse musea en culturele instellingen. 

Het CGU voert een personeelsbeleid waarin (culturele) diversiteit een speerpunt is. Wij zijn een inclusieve organisatie die streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de Utrechtse samenleving. Ons onderwijs en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen.

Op dit moment hebben wij geen vacatures.